Cennik za usługi pośrednictwa nieruchomości:

 

Za zrealizowaną transakcję kupna lub sprzedaży wynagrodzenie pośrednika stanowi niżej proponowany procent ceny transakcyjnej. Jest to nasza propozycja, ale z każdym Klientem negocjujemy indywidualnie nasze wynagrodzenie, które zależy od:

  • wysokości ceny ofertowej;

  • tego, czy nieruchomość jest łatwa do sprzedania (typowa na danym rynku), czy trudna do sprzedania (nietypowa);

  • rodzaju umowy pośrednictwa. Preferujemy umowy z klauzulą wyłączności;

  • tego, czy była wykonana i opłacona wycena / opinia o wartości nieruchomości;

  • rozbieżności oczekiwań klienta z aktualnymi cenami rynkowymi lub oszacowaną wartością w opinii / wycenie.

 

A. W przypadku podpisania i realizacji umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności wynagrodzenie pobieramy tylko od Klienta Zamawiającego usługę (w umowie pośrednictwa, zobowiązujemy się, że nie pobierzemy żadnego wynagrodzenia od drugiej strony tej samej transakcji) i proponujemy następujące wysokości:

 

Dla nieruchomości typowej:

  • przy cenie transakcyjnej do 100 tys. zł – 3.000 zł netto

  • przy cenie transakcyjnej do 200 tys. zł – 2,50% netto;

  • przy cenie transakcyjnej ponad 200 tys. zł – 2,00% netto +;

Dla nieruchomości nietypowej (trudnej do sprzedania):

  • przy cenie transakcyjnej do 100 tys. zł – 4.000 zł netto

  • przy cenie transakcyjnej do 200 tys. zł – 3,00% netto;

  • przy cenie transakcyjnej ponad 200 tys. zł – 2,50% netto;

 

W przypadku umowy pośrednictwa kupna wynagrodzenie pośrednika proponujemy ustalić w wysokości:

Dla nieruchomości typowej:

  • przy cenie transakcyjnej do 100 tys. zł – 3.000 zł netto

  • przy cenie transakcyjnej do 200 tys. zł – 2,50% netto;

  • przy cenie transakcyjnej ponad 200 tys. zł – 2,00% netto;

Dla nieruchomości nietypowej:

  • przy cenie transakcyjnej do 100 tys. zł – 4.000 zł netto

  • przy cenie transakcyjnej do 200 tys. zł – 3,00% netto;

  • przy cenie transakcyjnej ponad 200 tys. zł – 2,50% netto;

Uwaga:

  • wyżej wymienione procenty liczone są od ceny transakcyjnej; Jedynie w przypadku podpisania aktu notarialnego bez udziału pośrednika wynagrodzenie jest liczone od ceny ofertowej; Nie można oczekiwać przy wynagrodzeniu 1,0 % lub 1,5 % netto zaangażowania ze strony pośrednika, gdyż przychód z działalności musi być wyższy niż koszty prowadzenia działalności. Jeżeli Klientowi zależy na czasie sprzedaży / wynajęcia, a więc na solidnej reklamie pośrednika, to cała usługa musi kosztować odpowiednio do zleconego zadania.

ILE? - NEGOCJUJEMY INDYWIDUALNIE Z KAŻDYM KLIENTEM!!!

  • Wszystkie kwoty wynikające z podanych wyżej procentów są kwotami netto i należy doliczyć

do nich 23% VAT.

 

DAJEMY UPUSTY, JEŻELI:

 

  • Umowa pośrednictwa w ustawie o gospodarce nieruchomości jest traktowana

jako umowa starannego działania. Klienci traktują ją natomiast jako umowę rezultatu

i wynagrodzenie płacą pośrednikowi tylko w przypadku osiągnięcia sukcesu.

Jeżeli jednak klient przy podpisaniu umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności

wpłaci kwotę około 10% planowanego wynagrodzenia pośrednika (na pokrycie

części kosztów promocji sprzedaży jego nieruchomości i biura), nie mniej niż

615 zł brutto z VAT to damy 10 % upustu

 

  • Jeżeli otrzymamy zlecenie wykonania opinii o wartości nieruchomości i zapłatę

za usługę, a cena ofertowa będzie powiększona nie więcej niż 10% ooszacowanej wartości,

to damy 10 % upustu.

 

  • nie pobieramy wynagrodzenia od ruchomości; ich wartość nie powinna być ujmowana w cenie ofertowej nieruchomości, gdyż wypacza jej faktyczną wartość rynkową !!!; W cenie ofertowej powinny być ujęte wyłącznie stałe zabudowy wykonane na wymiar;

 

 

  • w przypadku umowy typu otwartego wynagrodzenie zwiększamy o 20%, gdyż wzrasta nasze ryzyko utraty wynagrodzenia. Generalnie odchodzimy od tego typu umów, gdyż się nie sprawdzają. Słaba reklama, bez zdjęć z zewnątrz daje słaby skutek, a my chcemy, żeby każdy Klient był zadowolony.

 

  • dziesięciu pośredników mających umowy otwarte nie osiągnie tego co jeden profesjonalista mający umowę pośrednictwa na wyłączność.

 

  • współpracujemy z firmami, które posiadają duże doświadczenie i zapewnią naszym klientom korzystny kredyt bankowy na zakup nieruchomości;

 

C. W przypadku realizacji umowy pośrednictwa w wynajmie (tylko na wyłączność) i/ lub umowy pośrednictwa w najmie na okres minimum 1 roku wynagrodzenie pośrednika wynosi 1/12 rocznego czynszu netto (bez opłat za media).

 

Uwaga:

  • nie podejmujemy się pośrednictwa przy wynajmowaniu nieruchomości na okres krótszy niż rok;

 

D. Za obsługę transakcji i zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom, które skojarzyły się same, pobieramy wynagrodzenie zależne od stopnia skomplikowania stanu prawnego nieruchomości i samej transakcji. Przy typowych transakcjach jest to 0,8% ceny transakcyjnej netto, ale nie mniej niż 1.230 zł brutto z VAT.

-----------

Jeżeli klient w trakcie realizacji umowy z klauzulą wyłączności zrezygnuje z powodów osobistych ze sprzedaży nieruchomości, to zapłaci przedsiębiorcy odszkodowanie za każdy pełny miesiąc pracy i ponoszenia kosztów promowania oferty i utrzymania biura w wysokości uzgodnionej w trakcie podpisywania umowy pośrednictwa.

Jedna godzina pracy pośrednika to koszt 40 zł + 23% VAT = 49,20 zł

Zapraszamy do naszej kancelarii: Gdynia, ulica Wójta Radtkego 53 lokal 2, domofon 122.