Adres biura nieruchomości Gdynia


Lokalizacja


Gdynia 81-355 ul. Wójta Radtkego 53/2
Siedziba: Rumia 84-230 ul. Fenikowskiego 28
Kancelaria: Gdynia 81-355 ul. Wójta Radtkego 53/2 Domofon: 122
Perucki Zbigniew

Perucki Zbigniew


Jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Elektroniki. Pięć kolejnych lat pracowałem naukowo na tej uczelni. Dwuletnie studium podyplomowe wyceny nieruchomości ukończyłem w roku 1997 i w tym roku zdałem egzamin i otrzymałem uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości nr 3117. Po ukończeniu kursu dla pośredników nieruchomości zdałem egzamin państwowy w roku 2000 i otrzymałem licencję pośrednika nieruchomości nr 530. Po ukończeniu szkoleń otrzymałem w 2011 roku uprawnienia doradcy rynku nieruchomości nr 185. Obecny wicepremier przeprowadził deregulację zawodu pośrednika nieruchomości i można nic nie umieć, nie potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności. Wystarczy wykupić ubezpieczenie OC działalności. Rynek zweryfikuje umiejętności pośrednika bez licencji, ale ile po drodze będzie strat i szkód to ustawodawcy nie interesowało. Ukończyłem szkolenie uprawniające do wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych zakończone egzaminem w Warszawie. Ukończyłem 2-semestralne studium podyplomowe z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
Perucki Zbigniew
+48-601-644-630
Perucka Iwona

Perucka Iwona

Jestem absolwentką Politechniki Gdańskiej wydziału Hydrotechniki, specjalności Budownictwo Morskie. Rozmawiam po angielsku (certyfikat British Council FC). 12 kolejnych lat pracowałam w dziale inwestycji Stoczni Marynarki Wojennej. Dwuletnie studium podyplomowe wyceny nieruchomości ukończyłam w roku 1997. W tym roku zdałam egzamin i otrzymałam uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości nr 3116. Po ukończeniu kursu dla pośredników nieruchomości zdałam egzamin państwowy w roku 2000 i otrzymałam licencję pośrednika nieruchomości nr 529. Po ukończeniu szkoleń otrzymałam w 2011 roku uprawnienia doradcy rynku nieruchomości nr 184. Ukończyłam szkolenie uprawniające do wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych zakończone egzaminem w Warszawie. Ukończyłam 2-semestralne studium podyplomowe z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
Perucka Iwona
+48-695-435-440
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb