Opinie o biurze nieruchomości

Dodaj nowy
 • W.S

  20 maja 2019

  Sprzedaż nieruchomości produkcyjnej z domem mieszkalnym. Firma „Nieruchomości Peruccy” to Rzeczoznawcy majątkowi i licencjonowani pośrednicy nieruchomości w Gdyni. Pan Zbigniew Perucki oszacował wartość rynkową naszej nieruchomości, dzięki czemu mogliśmy wystawić nieruchomość na sprzedaż z właściwą ceną ofertową. Biuro nieruchomości w Gdyni Pana Zbigniewa Peruckiego sprzedało naszą nieruchomość w ciągu kilku miesięcy, mimo że znajdowała się ona poza Gdynią, w powiecie wejherowskim. Polecamy innym klientom szukającym biura, Biuro Pana Peruckiego, które profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem zrealizuje sprzedaż nieruchomości.

 • Urząd Miasta Gdyni Z-ca Naczelnika mgr Elżbieta Wiłucka-Psyta

  20 maja 2019

  Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni informuje, że firma "Nieruchomości Peruccy" <...> wykonywała wyceny na zlecenie tutejszego Urzędu w latach 2009 i 2010. Firma szacowała wartości rynkowe różnego typu nieruchomości i dla różnych celów, m.in.: 1. nieruchomości gruntowe - dla sprzedaży przez gminę, wniesienia aportu, a także nabycia na rzecz gminy takich nieruchomości <...>; 2. nieruchomości gruntowe - do ustalenia wartości służebności gruntowych; 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób prawnych do wykupu lub przekształcenia na własność; 4. nieruchomości gruntowe - do naliczenia opłat planistycznych i adiacenckich <...>; 5. nieruchomości zabudowane obiektami mieszkalno - gospodarczymi i niemieszkalnymi - do zbycia lub nabycia przez gminę; 6. nieruchomości zabudowane przynoszące lub mogące przynosić dochód przy zastosowaniu podejścia dochodowego metodą inwestycyjną lub metodą zysków dla różnych celów. Prace były wykonywane starannie i terminowo. Reprezentujący firmę "Nieruchomości Peruccy" rzeczoznawcy majątkowi są członkami baz transakcji zrealizowanych, dzięki czemu operaty zawierają rzetelne analizy poszczególnych segmentów rynku nieruchomości. Nie mamy negatywnych uwag do wyżej wymienionej firmy, wszelkie dotychczasowe prace zostały wykonane należycie. Z-ca Naczelnika mgr Elżbieta Wiłucka-Psyta Gdynia, 10.01.2011 r.

 • Piotr i Pawel Czapiewscy

  20 maja 2019

  Na przestrzeni kilkunastu lat dokonaliśmy z bratem kilku transakcji na rynku nieruchomości. Obaj mieszkamy na stale poza granicami Polski potrzebowaliśmy wiec pośrednika nieruchomości, do którego można mieć pełne zaufanie. Pan Zbigniew Perucki za każdym razem służył nam pomocą i doświadczeniem skutecznie nawigując przez gąszcz wymogów prawa. W czasie ostatniej transakcji obciążenie pracą zawodową praktycznie uniemożliwiło nam podróże do Polski. Wybraliśmy Pana Peruckiego jako pełnomocnika do zastąpienia nas przy wszystkich czynnościach, także przy akcie notarialnym. Polecamy wszystkim klientom. Pan Zbigniew Perucki nie zawiódł naszego zaufania. Dziękujemy. Minnessota, 06.04.2019