Opinie o biurze nieruchomości

Dodaj nowy
  • Wiceprezes Zarządu DALMOR Spółka Akcyjna

    3 kwietnia 2019

    Dalmor S.A. w dniu 28.01.2010 roku zlecił firmie "Nieruchomości Peruccy" <...> wykonanie wycen nieruchomości zlokalizowanych na terenie tzw. "Pirsu Rybackiego" położonego przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. Zlecenie obejmowało dokonanie wycen: 1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, na których zlokalizowane są m.in. nabrzeża portowe; 2. budynków znajdujących się na ww. działkach; 3. budowli infrastruktury portowej i przemysłowej znajdujące się na ww. działkach. W ramach realizacji powyższego zlecenia firma "Nieruchomości Peruccy" zobowiązała się wykonać oszacowanie wartości rynkowej i odtworzeniowej aktywów trwałych objętych zleceniem. Zlecenie zostało wykonane terminowo, a pod względem merytorycznym zgodnie ze sztuką i umową. W listopadzie 2010 roku Dalmor S.A. ponownie nawiązał współpracę z firmą "Nieruchomości Peruccy" i zlecił wycenę nieruchomości niezabudowanej, dla której został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. <...> Firma "Nieruchomości Peruccy" dokonała wyceny dwiema metodami tj. metodą rynkową (sprzedaż) i metodą dochodową (projekt deweloperski). Zlecenie zostało wykonane terminowo, a pod względem merytorycznym zgodnie ze sztuką i umową. Wiceprezes Zarządu Jerzy Zamara Prezes Zarządu Dyrektor Generalny mgr Krzysztof Rychlicki Gdynia, 07.01.2011 rok