Zdjęcie do artykułu miasto Gdynia i Gdyński modernizm

miasto Gdynia i Gdyński modernizm

Licencjonowany pośrednik nieruchomości Rumia Zbigniew Perucki

Gdynia - Historia

Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od słowiańskiego przymiotnika oznaczającego „mokry, bagienny teren”. Już w 1253 roku w dokumencie wystawionym przez biskupa kujawsko-pomorskiego funkcjonowała nazwa Gdynia w ówczesnej formie Gdinam. Dokument dotyczył funkcjonowania parafii w Oksywiu. W XIV wieku Gdynia była własnością oliwskich cystersów. Przez kolejne wieki Gdynia była jedynie mało znaczącą wsią rybacką, jakich na Kaszubach są dziesiątki. Przełomowym wydarzeniem były symboliczne zaślubiny Polski z morzem w Pucku. Strategicznym celem dla naszego kraju było wybudowanie nowoczesnego portu. Do wyznaczenia najdogodniejszej lokalizacji został oddelegowany inż. Tadeusz Wenda. Niedługo potem, 23 września 1922, Sejm zadecydował o budowie nowoczesnego portu w Gdyni. Kluczowa dla historii Gdyni ma również data 10 lutego 1926 roku, gdyż wtedy otrzymała ona prawa miejskie. Stąd nazwa jednej z głównych ulic w Gdyni. W ciągu ostatniego stulecia Gdynia przekształciła się ze zwykłej wsi rybackiej w miasto na prawach powiatu zamieszkałe przez ok. 246 309 ludzi. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie port, który zapewniał Polsce dostęp do morskich szlaków. Warto również podkreślić rolę Eugeniusza Kwiatkowskiego, który nadał całemu wydarzeniu rangę narodowej inwestycji. Jego osoba również została uhonorowana poprzez nadanie jego imieniem Estakady łączącej dzielnice Pogórze, Oksywie oraz Obłuże z centrum miasta. Tragicznym momentem dla historii Gdyni był wybuch II wojny światowej. Faktem mało znanym, o którym pamiętają właściwie tylko najstarsi mieszkańcy Gdyni, było zniszczenie portu w Gdyni. Tuż po wojnie powstał jedynie dokładny opis zniszczeń dokonanych w porcie i to w wyniku bombardowań alianckich przeprowadzonych w ostatnich dniach wojny tuż przed zajęciem Gdyni przez wojska wyzwoleńcze.

Architektura Gdyni

Gdynia powstawała w latach 20 i 30 ubiegłego wieku. Czas ten zbiegał się panowaniem stylu nazwanego modernizmem. Modernizm gdyński charakteryzował się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, funkcjonalizmem oraz prostotą. Gdyński modernizm nawiązywał do portowego charakteru miasta. Typowe dla gdyńskiego modernizmu są okrągłe okna imitujące okna na statku, obłe lub ostre bryły budynków, przypominające kadłuby statków, nadbudówki, których pierwowzorem był mostek kapitański, czy zewnętrzne schody jak statkowe  trapy. Na stronie http://modernizmgdyni.pl/ można zaplanować wycieczkę szlakiem modernistycznej architektury. Bardzo zachęcamy do spaceru, gdyż ewenementem jest tak wyjątkowa spójność architektoniczna w mieście.

zdjęcie pozyskano ze strony: http://www.urloplany.pl/library/Image/Inne/szlaki/Legenda%20Morska%20Gdyni/legenda_info.png?PHPSESSID=ee603147c4705ff1027672723a10e916