Transakcje mieszkaniowe bez podatku – czy to możliwe?

Tax Care

Transakcje mieszkaniowe bez podatku – czy to możliwe?

<...>

Zakup mieszkania z rynku wtórnego <...> zobowiązuje kupującego do uiszczenia opłaty w wysokości 2% od wartości nieruchomości. Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych, tzw. PCC, odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę. Warto zaznaczyć, iż ciężar zapłaty spoczywa wyłącznie po stronie kupującego. Z kolei w momencie sprzedaży <...> własnego lokum pojawia się zarobek, od którego fiskus co do zasady każe zapłacić podatek dochodowy.

 

Zakup mieszkania na fakturę

Jeśli transakcja zakupu nieruchomości następuje od przedsiębiorcy, wówczas sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury. Nie ma tu znaczenia, czy mieszkanie pochodzi z rynku wtórnego, czy też pierwotnego. W obu przypadkach transakcja jest już opodatkowana jednym podatkiem i nie ma konieczności ponownego dokonywania opłat – podatek PCC zatem nie występuje. <...>.

 

Sprzedaż po 5 latach

Przy sprzedaży nieruchomości są trzy sytuacje, przy których nie występuje obowiązek zapłaty podatku. Pierwszą z nich jest sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat podatkowych od momentu jej nabycia. <...>. Lata podatkowe nie są tym samym co lata kalendarzowe. Liczy się je od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. <...>.

 

Sprzedaż ze stratą

Drugim przypadkiem jest sprzedaż ze stratą. Opodatkowaniu stawką 19% podlega dochód ze zbycia nieruchomości. Jeśli zatem po uwzględnieniu kosztów związanych z zakupem mieszkania, nasz dochód wyniesie zero lub będziemy na stracie, podatek nie występuje. <...>.

 

Celowa sprzedaż

Ostatnią sytuacją jest przekazanie całej kwoty ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkalne. Może to być zakup kolejnego mieszkania lub gruntu, spłata zaciągniętego wcześniej kredytu hipotecznego lub remont/budowa/rozbudowa własnej nieruchomości mieszkaniowej. Na takie zainwestowanie środków urząd skarbowy daje podatnikowi dwa lata. Co więcej, po dokonaniu sprzedaży, z której to środki chcemy przeznaczyć na inne cele mieszkalne, należy złożyć deklarację PIT-39. Zeznanie to składane jest w standardowym terminie, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Na deklaracji należy wskazać, że uzyskana kwota będzie podlegała zwolnieniu. W przypadku, gdy w ciągu 2 lat kwota nie zostanie spożytkowana zgodnie z założeniem, powstaje obowiązek złożenia korekty i uiszczenia należnego podatku wraz z odsetkami.

Oczywiście, nie musimy całej kwoty przeznaczać na cele mieszkalne. Wówczas opodatkowaniu podlegać będzie reszta kwoty, pozostała po przeznaczeniu części na zakup nowej nieruchomości.

 

Cały tekst jest dostępny pod linkiem:

http://www.domiporta.pl/poradnik/7,127306,23750888,transakcje-mieszkaniowe-bez-podatku-czy-to-mozliwe.html

Skrót wykonał licencjonowany pośrednik nieruchomości Gdynia Zbigniew Perucki