Zdjęcie do artykułu Przestrzegamy kodeksu etyki zawodowej pośrednika nieruchomości

Przestrzegamy kodeksu etyki zawodowej pośrednika nieruchomości

pośrednik nieruchomości Gdynia Perucki Zbigniew

1. Systematycznie szkolimy się z wielu dziedzin nauki i prawa, co wynika z często zmieniających się przepisów prawa, aby móc prowadzić profesjonalnie działalność zawodową w zakresie pośrednictwa nieruchomości.

2. Dla prawidłowej obsługi klientów wykonujemy opinie o wartości nieruchomości w oparciu o rzeczywiste ceny uzyskane na rynku podobnych nieruchomości. Koszt wykonania opinii nie powiększa kosztu pośrednictwa, ale jako czynność wykonana jest opłacona przez klienta po wykonaniu.

3. Nie dyskryminujemy klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.

4. W relacjach z klientami postępujemy etycznie, uczciwie i rozważnie, zawsze dbamy o to, aby nie narazić ich na szkody.

5. W stosunku do klientów postępujemy lojalnie i chronimy ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

6. Nie zatajamy przed klientem żadnych ofert oraz udzielamy jasnych, wyczerpujących i prawdziwych informacji o przedmiocie pośrednictwa.

7. Dbamy o to, aby nasza działalność zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.

8. W związku z realizacją umowy nie zamawiamy żadnych odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta. Natomiast wskazujemy jakie prace warto wykonać przed pierwszą prezentacją nieruchomości.

9. Dążymy do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

10. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku. Nie namawiamy klienta innego biura nieruchomości do zerwania z nim umowy pośrednictwa.

Zapraszamy do biura nieruchomości: Gdynia, ulica Wójta Radtkego 53 lokal 2, domofon 122.