Mediacja zamiast sprawy sądowej

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Perucki Zbigniew

Nie jest odkryciem stwierdzenie, iż sądy w Polsce nie funkcjonują wydajnie. Z badań kancelarii prawnej Taylor Wessing wynika, że na dzień 13.05.2016 r. w sądach było ok. 15 mln nierozstrzygniętych spraw. Średni czas na uzyskanie wyroku to 580 dni a szacowany koszt procesu 10 – krotnie przewyższa potencjalne koszty mediacji. Warto rozważyć zaangażowanie mediatora w proces sądowy, gdyż przy ewentualnym niepowodzeniu mediacji poza niewielkim wydłużeniem się procesu, nie ma negatywnych skutków. Istotną informacją, szczególnie dla osób starających się o zachowek, jest to, że rozpoczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Procedura mediacyjna uważana jest za sprawniejszą oraz efektywniejszą niż  tradycyjne postępowanie sądowe.

Aby rozpocząć mediacje dwie strony muszą wyrazić na nią zgodę. Najczęściej z inicjatywą mediacji wychodzi sąd. Mediacje są dużo mniej czasochłonne niż procesy sądowe, gdyż postępowanie mediacyjne z reguły trwa do 3 miesięcy.

Na czym polega mediacja?

Mediacja ma umożliwiać osiągnięcie porozumienia, poprzez dojście do kompromisu przez dwie skłócone strony i nie narzuca z góry rozwiązania jak ma to miejsce w przypadku arbitrażu.

W przypadku sporu jak np. podział nieruchomości, wysokość zachowku, głównym celem mediacji jest jego jak najszybsze zakończenie.

Spotkania ze stronami sporu zazwyczaj odbywają się oddzielnie aby nie doprowadzić do scysji dwóch stron. W trakcie procesu mediacji to poróżnione strony dochodzą do ugody – mediator moderuje rozmowę, doradza.

W przypadku sporu na tle nieruchomości ważne jest by mediator posiadał również uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Do konfliktów dochodzi najczęściej z powodu różnych wyobrażeń na temat wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi w ramach negocjacji może sporządzić operat szacunkowy bądź opinię o wartości nieruchomości będącą doskonałym punktem wyjścia do rozpoczęcia mediacji. Przy pozytywnie zakończonej mediacji spisywana jest wiążąca ugoda. W przypadku negatywnie zakończonego sporu mediator sporządza protokół zawierający aspekty różniące oraz łączące obie strony.

Zalety mediacji

  • Pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz czas
  • Wszystkie strony sporu są wysłuchane
  • Umożliwia pogodzenie obu stron
  • Jest prosta i klarowna

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do polubownego rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej mediacji w sporach dotyczących nieruchomości.

Opracowano na podstawie artykułu "Sposoby rozstrzygania sporów na obszarze wyceny. Doświadczenie RICS" Agnieszki Hryniewieckiej-Jachowicz oraz Marty Jurek zamieszczonym w kwartalniku Rzeczoznawca Majątkowy nr 2 (98), IV-VI.2018